Dozór


powrót

Dozór – to szereg działań kontrolnych realizowanych z pomocą Grupy Mobilnej i Operatora Centrum Monitorowania pozostających do Państwa dyspozycji 24h.

Działania pracowników Grupy Mobilnej mają przyczynić się do usunięcia wszelkich niepożądanych zjawisk ujawnionych w Diagnozie i są źródłem bieżącej informacji o aktualnym stadium ich realizacji.

Na Państwa życzenie pracownicy Grupy Mobilnej wykonują również takie zadania jak:

  • Zakupy kontrolne
  • Kontrole dostaw
  • Tajemniczy klient – sprawdzenie jakości obsługi klienta
  • Inwentaryzacje częściowe
  • Sprawdzenie zgodności sprzedaży z ustawą o nieletnich

Na podstawie Diagnozy ustala się również zadania dla Obserwatora Centrum Monitoringu. OCM wyposażony w sporządzone na podstawie Diagnozy i zaakceptowane „Formularze obserwacji”, dokonuje celowego przegladu nagrań z telewizji CCTV i opisu wyselekcjonowanych czynności.

Zapisy w Formularzach obserwacji są podstawą do dalszej analizy poszczególnych wybranych czynności i ewentualnej ich modyfikacji.