Diagnoza


powrót

Diagnoza służy identyfikacji aktualnych problemów, które zakłócają właściwe funkcjonowanie Twojego biznesu. Jest podstawą do zastosowania działań zapobiegawczych.

Wykonujący Diagnozę w pierwszym etapie swych działania koncentrują się na najbardziej newralgicznych i zarazem najbardziej niebezpiecznych strefach sklepu, które stwarzają największe zagrożenie dla prowadzonego przedsięwzięcia.

Wyniki Diagnozy przedstawiane są Państwu w formie raportu , który zawiera również sugestie ewentualnych zmian. Każda proponowana zmiana jest wprowadzana do realizacji wyłącznie po wcześniejszym przez Państwa zaakceptowaniu. Efekty zmian i stopień ich realizacji są sprawdzane za pomocą kolejnych działań kontrolnych - Dozór.