Diagnoza

Diagnoza służy identyfikacji aktualnych problemów, które zakłócają właściwe funkcjonowanie sklepu.

Dowiedz się więcej

Dozór

To szereg działań kontrolnych realizowanych z pomocą Grupy Mobilnej i Operatora Centrum Monitorowania Obrazu pozostających do Państwa dyspozycji 24h.

Dowiedz się więcej

Dojazd

Do Państwa dyspozycji pozostają przez 24h Grupy Interwencyjne firm ochrony i ich Centra Monitorowania Sygnałów Alarmowych

Dowiedz się więcej

Zaufanie

Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta i pełna dyskrecja.

Dowiedz się więcej
 • Diagnoza
  służy identyfikacji aktualnych problemów, które zakłócają właściwe funkcjonowanie Twojego biznesu. Jest podstawą do zastosowania działań zapobiegawczych. Wykonujący Diagnozę w pierwszym etapie swych działania koncentrują się na najbardziej...
  Dowiedz się więcej
 • Dozór
  to szereg działań kontrolnych realizowanych z pomocą Grupy Mobilnej i Operatora Centrum Monitorowania pozostających do Państwa dyspozycji 24h. Działania pracowników Grupy Mobilnej mają przyczynić się do usunięcia wszelkich niepożądanych zjawisk ujawnionych...
  Dowiedz się więcej
 • Dojazd
  ten trzeci z aspektów usługi jest realizowany przy udziale firm ochrony. Do Państwa dyspozycji pozostają przez 24 h Grupy Interwencyjne firm ochrony i ich Centra Monitorowania Sygnałów Alarmowych. Pełniący w nich służbę operatorzy systemów monitorują...   
  Dowiedz się więcej