Dojazd


powrót

Ten trzeci z aspektów usługi jest realizowany przy udziale firm ochrony. Do Państwa dyspozycji pozostają przez 24 h Grupy Interwencyjne firm ochrony i ich Centra Monitorowania Sygnałów Alarmowych. 

Pełniący w nich służbę operatorzy systemów monitorują napływające informacje oraz utrzymują stałą łączność z Grupami Interwencyjnymi a w razie potrzeby wezwania na miejsce zdarzenia z jednostkami Policji, Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej.

Dla zwiększenia skuteczności działania przyjęliśmy zasadę, że w przypadku zaistnienia zdarzenia wymagającego reakcji Grupy zawsze bierze w nim udział Grupa Interwencyjna tej firmy, która znajdujących się aktualnie najbliżej miejsca zdarzenia.

Wszyscy agenci ochrony wchodzący w skład Grup Interwencyjnych posiadają stosowne

Świadectwa kwalifikacji i są wyposażeni w broń palną, środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności bezprzewodowej.